Nädip bildirişi aýyrmaly

Bildirişi pozmak üçin, siz hususy otagyňyza girip aýyryp bilersiňiz. Ony amala aşyrmak üçin:

1) Hususy otagyňyza giriň.

2) Meniň bildirişlerim bölümi saýlaň.

3) Pozmak isleýän bildirişi tapyp, saýtdan pozuň.


Eger-de kynçylyk ýüze çykan bolsa Administrasiýa bilen habarlaşyň.
Вконтакте, Одноклассники, Line
+993
Paroly unutduňmy?
Siz agza bolmadyňyzmy?Registrasiýa etmek