Pully hyzmatlar

Pully hyzmatlar - bu reklama portalymyzda çalt haryt/hyzmat satmagyň we tiz wagtda belli bolmagyň gowy usuly bolup durýar.

33.jpg

VIP-bildiriş - pully hyzmat bolup, siziň bildirişiňizi/reklamaňyzy diňe ýokarda durzurýar. Iň ýokarda durulmagy bilen siziň bildirişiňizi üç esse köp görüler we iň köp görülen bildirişleriň hataryna girer. Bu hyzmat siziň harydyňyzy/hyzmadyňyzy tiz wagtda satmana kömek eder.

VIP hyzmatyň bukjalary:
1) VIP(3 gün) : 6 manat
2) VIP(7 gün) : 14 manat
3) VIP(10 gün): 18 manat
4) VIP(14 gün): 25 manat

Öz bildirişiňize VIP dereje bermek üçin aşaky görkezilmäni yzarlaň:

1) Öziňize gerek bukjany saýlap alyp administratora hat arkaly(VK, Одноклассники, Line) ugradyň ýa-da telefon belgi(+99361891133) arkaly habarlaşyň. Hatda aşaky görkezilen maglumatlar ýazylgy bolmaly: 
-bildirişiň belgisi 
-bukjanyň görnüşi.

2) Şu görkezilen telefon belgä +99361891133(TM Cell) ýa-da +99366113389(MTC) saýlan bukjaňyzyň bahasyna göra pully geçirmäni amala aşyryň.

3) Pully geçirme amala aşyryldy diýip sms-habar geleninden soň administratora ugradyň.

 

22.jpg

Gyssagly-bildiriş  - pully hyzmat bolup, siziň bildirişiň daşyny gyzyl reňke aýlap we üstüne "Gyssagly" diýip belgi goýýar. Siziň bildirişiňiz/reklamaňyz bu ýagdaýda hemme bildirişleriň arasynda durar. Ýöne harydyň/hyzmadyň gyssagly satylýandygy barada habar berer we göze köp düşer.

Gyssagly hyzmadyň bukjalary:
1) Gyssagly(3 gün) : 3 manat
2) Gyssagly(7 gün) : 7 manat
3) Gyssagly(10 gün): 10 manat
4) Gyssagly(14 gün): 14 manat

Öz bildirişiňize Gyssagly dereje bermek üçin aşaky görkezilmäni yzarlaň:

1) Öziňize gerek bukjany saýlap alyp administratora hat arkaly(VK, Одноклассники, Line) ugradyň ýa-da telefon belgi(+99361891133) arkaly habarlaşyň. Hatda aşaky görkezilen maglumatlar ýazylgy bolmaly:
-bildirişiň belgisi
-bukjanyň görnüşi.

2) Şu görkezilen telefon belgä +99361891133(TM Cell) ýa-da +99366113389(MTC) saýlan bukjaňyzyň bahasyna göra pully geçirmäni amala aşyryň.

3) Pully geçirme amala aşyryldy diýip sms-habar geleninden soň administratora ugradyň.


Administrasiýa Tarixo.com:
Вконтакте, Одноклассники, Line

 

+993
Paroly unutduňmy?
Siz agza bolmadyňyzmy?Registrasiýa etmek